Selecteer een pagina

Het Privacybeleid van De bakmiep ( brenjersstraat 10, 3640 KINROOI )  is erop gericht u te informeren over welke persoonsgegevens wij over u verzamelen, waarom en hoe u daar controle over heeft.  De Bakmiep is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt deze conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en elektronische communicaties. Wij behandelen uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie.

Dit Privacybeleid is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), en op alle andere personen die met ons contact opnemen.

Voor elke vraag aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ons contacteren via info@debakmiep.be

Welke persoonsgegevens :

 De persoonsgegevens die De Bakmiep verzamelt, betreffen enerzijds de persoonsgegevens die u zelf invoert via de onze website, alsook de persoonsgegevens die wij van u verkrijgen tijdens een persoonlijk bezoek of telefonisch.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens:

  • Identificatiegegevens: zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam en telefoon nr  
  • Gegevens zoals: datum van levering/ omhaling taart/dessert buffet
  • Adres van levering  van de taart / dessert buffet
  • Naam en leeftijd voor op de taart

Waarom verwerken wij u persoonsgegeven ?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende redenen:

  • Het beheer en de uitvoering van uw aanvraag van een offerte .
  • Het beheer van onze website

 

  • Het beheer van de wettelijke of reglementaire verplichtingen van De Bakmiep
  • De boekhouding van De Bakmiep

Alle persoonsgegevens worden nimmer doorverkocht/ gegeven aan andere bedrijven of contacten.

Hoe lang bewaren we u persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld.  Zo zijn wij bijvoorbeeld verplicht om uw facturatiegegevens 3 jaar bij te houden omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. De persoonsgegevens van klanten worden gedurende 12 maanden bewaard, vanaf het laatste contact met de  klant.